Mnohému jsme se naučili, mnohému se učíme a mnohému se učit budeme. Nejdeme v kruhu, jdeme vzhůru, ten kruh je naší spirálou s mnoha stupni.

Post Navigation