Žízeň se skrývá v prázdnotě. Chvástá se rozmazaný bilboard. Vepředu prázdná sklenice, v pozadí jakási monstrózní rudá příšera. Prázdnota a žízeň? Žízeň a prázdnota?
Kvalita prověřená žízní. Asi celkem pofidérní kvalita, jelikož velikost žízně je, jak známo, nepřímo úměrná její vybíravosti. Příšera poražena. Kdo vlastně? Leží o několik stovek metrů dál s mečem zapíchnutým v zádech, ujištěná tisícem reklamních jistot.

Post Navigation