Zběsile utíkat po seriózně vyhlížejícím chodníku, svalit se na vybledlou trávu pod žhnoucí lampou na konci ulice a s bušícím srdcem pozorovat, jak mlha urychleně zatahuje oponu a pravděpodobně uklízí kulisy…

Průměrná rychlost: dva kroky vpřed/tři kroky zpět
Zlepšení oproti minule: značné
Závěr: tristní

Post Navigation