Falun Gong – staré čínské umění, vycházející z pradávných filozofických i léčitelských tradic, světu představil jeho jediný Mistr Li Hongzhi začátkem 90. let minulého století. Učení hovoří o třech principech. Nazývají se Zhen neboli pravdivost, opravdovost a upřímnost, Shan ? dobrota, soucit, shovívavost, laskavost; a Ren čili tolerance, vytrvalost, statečnost. Následuje cestu přirozenosti, na níž není usilováno o osobní prospěch, hlásá ohleduplnost ke všemu živému a vylučuje extrémní a násilné myšlení. Celé metoda se skládá z pěti meditačních cvičení. Jsou pomalá, zaoblená, prováděná plynulými, harmonickými pohyby. Usměrňují tok energií v těle a pozvedají je k vyšším cílům. Falun Gong nemá náboženský podtext, nevytváří organizace, nemá vnitřní hierarchii, nepřijímá finanční příspěvky, vyučují ho dobrovolníci, cvičí se zdarma a veškerá potřebná literatura, ukázky nebo doprovodná hudba je ke stažení na internetu. Falun Gong dnes praktikuje údajně přes 100 miliónů lidí po celém světě. Jeho blahodárné léčebné účinky byly mnohokrát potvrzeny.

Skromný názor začátečníka (mě):

Jako malinká jsem cvičila karate, jako starší jsem se velice zběžně seznámila s tai či. Obojí se mi líbilo, obojí mělo své kouzlo, svou krásu a vnitřní sílu, ale ani jedno nezačalo být “to pravé”. Teď právě mám neodbytný pocit, že jsem sice neobjevila Ameriku ani Boha, zato jsem mezi prastarými lípami v zámeckém parku našla geniálně jednoduchou součástku jisté stavebnice, z jejíchž variant si každodenně vybíráme, uchopujeme její dílky a snažíme se je slepit vteřinovými myšlenkami v mozaiku nás samotných.

Ne každý ale má takové štěstí jako já.

V Číně, v kolébce všeho Falun Gongu, se učení rozšířilo natolik, že počet cvičenců přesáhl počet komunistů (80 ku 60 v miliónech) a stalo se trnem v oku generálnímu tajemníkovi Ťiang Ce-minovi. “Komunistická strana musí potlačit Falun Gong. Jak bychom mohli dopustit, aby marxistická teorie, kterou hlásáme, materialismus a ateismus, ve které věříme, nepřemohly to, co propaguje Falun Gong?” Čína se tak brzy ocitla na prahu jedné z největších právních i lidských krizí moderního světa. K letošnímu lednu byly podle ověřených zpráv z Číny umučeny více než tři tisíce mužů, žen a dětí, kteří praktikovali Falun Gong. Mnozí další byli uvězněni v pracovních a vyhlazovacích táborech, kde jsou ponižováni, biti, mučeni a operováni bez narkózy. Jejich orgány odebrané z živých těl končí na černém trhu. Protože chtěli zušlechťovat svou mysl a své tělo, jsou trestáni. Další informace a petici proti tyranii najdete zde.

Pozn. Li Hongzhi byl čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu míru. Pročpak ji asi nedostal? Kdo jiný by měl? Někdo správný? Někdo vhodný?

Post Navigation