Znechucení drahoušci hromadně odhazující koloběžky, neohrožení rodiče, kteří svá milostná štístka, své nezvedené genové mutanty, ratolesti lásky, čerstvě naroubované kmínky a ušklíbající se investice v zástupu vyvedli na procházku, aby je učili radostnému přežití v pražském pralese, a nesourodý chumel více či méně luxusních psích chlupů. Blaženě probíhající demonstraci životadárného pohybu tiše přihlíželo – s netečným pohrdáním – blahosklonné ptactvo z hladin vodních ploch. (Nepočítám-li horkokrevný kachní pár, který těsně minul mé stanoviště, když za účelem rozšíření neboli reprodukce uháněl do podrostu, kde pak souložil tak náruživě, jako když docent expert na interkomunikaci cupoval smysl pro humor, který jsme uplatnili v jeho výsostném testu.) :mrgreen:

Post Navigation