Zradit sám sebe, abyste nezradili druhé, je pořád zrada. Je to ta nejhorší zrada.

Jestliže se snažíte nezradit druhého, ale musíte přitom zradit sami sebe, dopouštíte se zrady. V každém případě někoho zradíte.
Když zradíte sami sebe, zradíte zároveň druhé, protože ten, za koho vás považují, není ten, kým opravdu jste. Je to vaše falešné já. A vy jste tudíž zradili sebe i druhé.
Proto nikdy nezrazujte sami sebe. Vzpomeňte si, co říká Polonius Hamletovi:
“Budeš-li věrný sám sobě, nebudeš nevěrný žádnému jinému člověku.”
Nemějte strach o “kamarády”. Jednoho dne stejně odejdou. Ale vy zůstanete. Zůstanete se svým já do konce času.

Z knihy Hovory s Bohem pro mladé (Neal Donald Walsch)

Post Navigation