Lacedaemonii, incolae regionis Laconicae, non solum ceteros Graecos, sed etiam omnes alias nationes brevitate calliditateque responsorum suorum superabant.
In multis libris antiquis talia responsa ut “responsa Laconica” describuntur:
Graeci contra Persas pugnant et unus Persarum, ut Graecos terreat, dicit: “Solem propter multitudinem sagittarum non videbitis.” Lacedaemoniis respondent: “In umbra igitur pugnabimus.”
Olim peregrinus Lacedaemoniis gloriabatur: “In uno pede diu stare possum. Num id etiam facere potestis?” Lacedaemonii respondent: “Minime, sed anser id potest.”

Pro latiny neznalé se pokusím o vzletný překlad.

Odpovědi Lakónské

Lakedaimoňané (jak známo, Lakedaimón je jiný název pro Spartu, antické řecké město a stejnojmenný stát; ten pod svou správu zahrnoval mezi jinými oblast Lakónie), obyvatelé kraje Lakonie, udivovali jiné Řeky i všechny ostatní národy svými krátkými, výstižnými a chytrými odpověďmi.
V mnoha starých knihách jsou takové odpovědi popisovány jako “lakonické”:
Řekové bojovali proti Peršanům (v úryvku se hovoří o řecko-perských válkách, které proslavily spartský národ jako národ statečných a odvážných bojovníků, například bitvou u Thermopyl v roce 480 př. n. l.) Jeden z Peršanů se snažil své protivníky předem vyděsit, a tehdy pronesl: “Pro množství našich šípů neuvidíte slunce”. Načež mu Lakedaimoňané odpověděli: “Pak tedy budeme bojovat ve stínu.”
Jiný příběh hovoří o neznámém cizinci, který se chlubil takto: “Umím dlouho stát na jedné noze. Nu, dokážete to také?”
“Nikoli, nýbrž husa to umí,” řekli mu.

A díky Sparťanům dnes umíme takto vznešeně pojmenovat strohé, úsečné, krátké, pregnantní, přesné, ostré, stručné, výstižné, břitké, nabroušené a ironické odpovědi i my.

Post Navigation