Nebýt důkladné zástavby všude kolem, ulicí by právě postupoval bezvýznamně krásný úsvit. Seděla pod stolem, ve studovně s enormním uměleckým potenciálem a dospívajícím mistrem Rubikovy kostky. Zatímco potenciál se oddával netečné zádumčivosti v praskajícím nábytku, který vysychal pod tíhou nastávajících “cereálií všedního dne”, Rubikův virtuóz nervózně rezonoval na nevlídném koberci vedle ní.

Pokoušel se jí cosi vysvětlit. Do vzduchu načrtl chronologický návod ke své nejnovější hře. Styděl se, nebo alespoň působil dojmem, že si uvědomuje mravní deficit své poslední akce, a tak byl nepříliš dovedný nákres plný tichých vzdechů. Obsah obodovala čtyřmi nevěřícnými pohledy, formu třemi. “Jaká je stupnice?”

Vzhledem k mrazivým okolnostem si připadala nepříjemně naze. Jako hrací figurka libovolné barvy, s neškodnými náznaky ženského těla, kterou zcela konkrétní hráč opustil v neuchopitelné oblasti racionálních nejasností. Pud záchovy vlastní hrdosti ji ovšem stroze připomínal, že není až tolik podstatné, kde se v tomhle kole ocitla. Podstatné bylo, čím pro něj byla. Pouhou mechanickou hračkou. (Je důležité si uvědomit, že na tomto místě pouhou usoudilo, že by rádo bylo zneužito pro potřeby odsuzujících soudů pocitového extremismu.)

Fascinovala ji lehkost, s jakou se společně dostali do lidské odchylky. Její nevinná otázka o původu jistého druhu, prohozená v polovičním žertu, se proměnila ve spouštěcí mechanismus, v propustku na nevyžádanou exkurzi do Úděsných Úmyslů. Katapultovala ji bez zavazadla nejvyšší nutnosti na odvrácenou stranu Měsíce, jenž se právě provalil pod oknem.

Jakmile se ocitla v jednom z kráterů, utichly její posměšné pokusy o totální umrtvení konverzace. Zabořila hlavu do díry v cizí mikině, která obvykle obepínala krk, s čímž byla, jako díra, od počátku srozuměna. Uvnitř se poměrně nepatřičně zhmotňovala zvlněná vzpomínka na hodiny mateřské školky, kterou doprovázel sborový zpěv hymny násilného optimismu Zajíček v své jamce sedí sám, což ji zvráceným způsobem těšilo…

PS: Veverka přesto ujde. Byť nevykazuje zvláštní originalitu. Ceněna je pro své letecké přednosti.

Post Navigation