koník Zpravodajský servis: výběr zpráv

Kultura
Plaše jsme vstoupili do Národního divadla, abychom zhlédli Labutí jezero. Tu největší svini tam hrál náš milý spolužák. Měl ohromný černý hábit, máchal rukama jako zběsilý a tvářil se jako Batman, který fakt nesnáší pernatce. Já měla solidní výhled, Filipovi překážel podpěrný sloup, ale o to víc zase fandil a skandoval. Největší plebs obýval schody. I přes naše pekelnou podporu byl konec bohužel vyhrazen pro trapný happyend. Zvažovali jsme rituální zapálení programu.

Nicméně – poprvé jsme se na našeho dvoumetrového spolužáka dívali svrchu. A – poněkud mě zarazilo, když jsem si uvědomila, že tam na pódiu plachtí tatáž osoba, která mě s oblibou hraničící s úchylkou děsí a bodá do žeber.

Jak by asi vypadala naše škola, kdyby se baleťák jednou opravdu naštval a všechny nás začaroval do zlabutěných kejhavců…podle indicií lze usoudit, že novináři by šli na dračku.

Zdravotnictví
Antikoncepce je teď srozumitelná i Slovákům. Od ledna jsou na tabletkách kromě českých názvů dnů v týdnu taky slovenské ekvivalenty. Někdo má asi za to, že se tu ti Slováci nekontrolovatelně množí. 😯

Média
Marek Švehla napsal do Respektu psychotický pamflet o mé škole, mém oboru a mých učitelích, který vyvolal lokální intelektuální tsunami a tvářil se u toho jako surfař, který ve své úskočné rychlosti strhl některým přihlížejícím gaťky. Ukázněná řada stádních rebelů okamžitě postoupila o krok vpřed, vyslovila Švehlovi absolutní podporu (to dojalo i mě) a hromadně vstoupila do Švehlovy surfařské sekty. Bylo to jako poprava králíčků. Upřímně řečeno nechápu, co takoví lidé (což zahrnuje i některé z mých spolužáků), ještě na žurnalistice dělají a proč zabírají svými bezfantazijními zadky místa na seminářích. Jeden moudrý diskutér řekl, že po přečtení dotyčného mizerného článku poprvé pochopil, proč je důležité, aby tahle škola existovala. A muž to rozřízl, když ohlásil, že Švehla bere kokain.

Byť se v několika bodech obvinění Švehla docela pěkně trefil, jeho rozdurděný text, který z jedné strany obstavil svatými fakultními anděly a z druhé akademickými záporáky (bad guys), klouže po smrcích zhrzenců a spolupracovníků redakce, zcela prokazatelně lže nebo manipuluje s fakty. Dovolím si říct, že ostrakizovaná škola má strašlivou spoustu technických chyb a kolizí, že její studijní systém je jako Kurví díra z Pratchettovy fantazie a že mě minimálně jeden ze zmiňovaných učitelů chtěl vyhodit kvůli svému nedostatku smyslu pro humor. Ale skutečnost, že tak neprofesionální a dojmoloidní práce, jež odporuje hojným etickým zásadám (vyváženosti, ověřování, dotazování, atd.), se objevila v časopise, který je schopen se chápat a co hůř je chápán jako seriózní periodikum, je záležitost, jakou bychom měli v novém semestru probrat na etice.

Naše řeč
Jakožto redaktorka jsem hovořila s umělcem. Bylo z toho jedno zvláštní protáhlé a několikanásobné vyšinutí (nejen) z větné vazby. Specifická zkušenost. Domnívám se, že publikování výsledku vyvolá první otevřené nepřátelství v mé profesionální kariéře. Přibližně z poloviny už jsem odevzdaná svému predestinovanému osudu.

Zahraničí
Po jistém nepříjemném mezinárodním a mezidruhovém incidentu, který měl co do činění s veverkami, jsem smutně usoudila, že Rusko a Evropa se jen tak nesblíží.

Společnost
Muž mě vzal do západního ghetta na ples. Do domu s epickým hornickým komiksem na štítu. Uvnitř na nás zaútočil dav otřesených gayů, kteří mi dřív do muže dělali. Jako Alenka v říši podezřelých divů jsem zažila, kterak se baví tento příhraniční kulturní okruh, poznala diagnózu radovan a nasála řadu cenných etnických dat.

Vzdělání
V rámci výukového programu zaměřeného na klasické příšernosti jsem poprvé pohlédla na všechny čtyři Vetřelce. Uznávám první, druhý a čtvrtý díl, ačkoli série jako celek získává mínusové body za neregulérní mezidílnou kohezi s ručením omezeným. Plusové body získává vyučující za nápaditou, tj. nelogickou logiku pro logiku, jejímž prostřednictvím se snažil – řekněme – nalít krve tam, kde jí bylo třeba.

Zemědělství
Střevlíci došli.

Post Navigation