Řítili jsme se vláčným krokem k fakultě. Před námi se zachmuřeně rýsovala Krize kultury, jíž jsme se měli protrpět s párkem mladých doktorandů z čeledi varanovitých, kteří se nás pokouší každé úterní ráno naplnit mediálním kvazipornem akademického kalibru.

Aniž by tyto dvě odjištěné duše, bojující za slovní salát coby hlavní intelektuální chod, cokoli tušily, sama před sebou jsem z principiálních důvodů odmítla nastudovat zadanou kapitolu, neboť se detailně a labužnicky zaobírala masovou kulturou.

Ráno ztěžklo pod náporem ochočených metafor. Vrhli jsme se do apatického zápolení nad čtverečkovaným papírem. Hannah byla nemilosrdně přechýlena, za což se pomstila nestoudným pesimismem a mrzkými vyhlídkami do budoucna. Vydatně si pomáhala Řeckem a Římem. Kolektiv tak vystavila neřízené frustraci.

Žila v úzkém okruhu…
Nakonec umírá.

Post Navigation